دوچرخه سواران بستکی در مسیر خنج به سمت بستک، پنج شنیه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰از پارک جنگلی فیشور بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پشور، منصور علی نیا و سلیم شریفی مسیر دوچرخه سواری خود را از شهرستان بستک آغاز نموده و از سمت کوهیج به طرف روستاهای لاور میستون، کال، پاقلات و در ادامه به سمت بیرم، لامرد، مهر و گله دار حرکت نموده و از مسیر اسیر، علامرودشت و خنج به فیشور رسیدند. به گفته شریفی از مبدأ حرکت تا فیشور، ۴۱۶ کیلومتر طی شش شبانه روز طی نموده و از فیشور تا بستک حدود ۲۰۰ کلیومتر دیگر طی دو شبانه روز طی خواهند کرد. وی هدف از این رکاب زنی را کسب انرژی مثبت و انتقال شور و نشاط به مردم و همچنین آشنایی با اهالی روستاها و شهرهای مختلف عنوان نمود.

علی نیا ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با مردم فیشور، همت، سخاوت و ظرافت اهالی این روستا در احداث پارک جنگلی را ستوده و خاطرنشان کرد پارک جنگلی فیشور در منطقه جنوب نمونه است. وی ضمن تشویق عموم مردم به حفظ طبیعت و روی آوردن به ورزش از مسئولین نیز درخواست کرد زمینه را برای محقق شدن این امور برای مردم فراهم سازند.