بانوان فعال فرهنگی روستای کهنه شهرستان اوز دهم شهریور ماه ۱۴۰۱ به منظور الگوبرداری از فعالیتهای کتابخوانی در روستای فیشور حضور پیدا کردند .

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی فيشور و به نقل از فاطمه گل حقیقت مجری طرح دوستدار کتاب و مسئول کتابخانه فیشور، در این دیدار ابتدا طرحهای ترویجی را برای آنها توضیح داد و اظهار نمود که لازمه ی شروع کار یک مروج این است که خودش فردی کتابخوان باشد.

در ادامه تسهیلگران کتابخوانی فیشور، الهام عبدی ، ایران امانی و مریم پدرام نحوه فعالیتهای جلسات کتابخوانی را برای آنان تشریح نموده و پس از اتمام جلسه از مکانهایی که در آنجا فعالیتهای کتابخوانی انجام مي شده مانند: کتابخانه، پارک کتاب و پارک جنگلی بازدید نمودند.