عبدالعزیز نصریانی: جمعه ۱۵ اسفندماه ۹۹ همزمان با روز درختکاری، تعداد ۶۰ اصله نهال در پارک جنگلی فیشور غرس شد.

به گزارش روابط عمومی حامیان پارک جنگلی فیشور، این نهالها که شامل ۴ اصله زیتون و ۵۶ اصله الوک کوهی بوده توسط هیأت مدیره پارک جنگلی و گروه کوهنوردی فیشور و محلچه و با حضور ریاست شورای اسلامی فیشور و جمعی از معتمدین محلی غرس گردید.

لازم به ذکر است گروه کوهنوردی فیشور و محلچه که از دهم دی ماه ۹۹ فعالیت خود را شروع نموده است، در این مدت به صورت منظم برنامه های راهپیمایی، کوهنوردی، غرس نهال و جمع آوری زباله از سطح طبیعت را اجرا نموده است.