آسفالت خیابان مسجد ابوبکر به اتمام رسید


به گزارش پايگاه اطلاع رساني فيشور، خيابان مسجد ابوبكر واقع در شرق بولوار خاتم الانبياء و جنوب پمپ بنزين به مساحت سه هزار و هفتصد متر مربع و با هزينه اي بالغ بر چهارصد و سي ميليون تومان به انجام رسيد.

بنا بر گفته مهران سليماني هزار و هفتصد و پنجاه متر مربع زير سازي اين خيابان از طريق جذب بودجه بنياد انجام شده و دو هزار متر مربع زيرسازي و سه هزار و هفتصد متر مربع بيس ريزي در مردادماه و سه هزار و هفتصد متر مربع آسفالت با هزينه اي بالغ بر چهارصد و سي ميليون تومان كه عمده آن توسط سه نفر از خيرين و مابقي توسط ساكنين تامين و در شهريورماه اجرا گرديده است.