آغاز ثبت نام داوطلبان شوراهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان اوز

عبدالعزیز نصریانی: به گزارش پسین اوز وبه نقل از بخشدار مرکزی شهرستان اوز ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان اوز از فردا دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ دربخشداری مرکزی اوز آغاز می شود ؛ سینا آقایاری گفت ؛ به اطلاع داوطلبان عضویت در شورای اسلامی در روستاهای فیشور ، محلچه ، کهنه وشهرک توحید می رساند که از ساعت ۸ صبح فردا ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ با دردست داشتن ، ۱- گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن ۳ ماه نگذشته باشد ۲-اصل وتصویر کارت ملی ۳- اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه عکسدار۴- اصل وتصویر مدرک تحصیلی ۵- یک قطعه عکس ۳*۴ به بخشداری مراجعه و ثبت نام کنند.