اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان اوز

در راستای خدمات رسانی و همکاری بنیاد مسکن با دهیاری و شورای اسلامی اجرای پروژه آبرسانی به شهرک فاز ۴ روستای گلار با خرید لوله به میزان بالغ بر ۱.۶ کیلومتر توسط بنیاد مسکن وارد فاز اجرایی گردید . با توجه به تفاهم دهیاری و شورای اسلامی روستای گلار اجرای لوله گذاری نیز با مشارکت مردمی اجرا خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان اوز در سال جاری پروژه هایی مشابه در روستاهای فیشور و شهرک توحید نیز در حال اجرا می باشد .