اجرای پروژه های مشارکتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اوز در روستاها به روایت تصویر

عبدالله نامور:

اجرای بیس روستای اسلام آباد

   

اجرای آسفالت روستای هیرم، مشارکتی با دهیاری 

بتن ریزی ستون پروژه تجاری اسلام آباد

اتمام اجرای لبه بتنی پرسی پروژه هود از اعتبارات ملی پیمانکار امور اجرایی ماشین آلات