اجرای کارگاه صنایع دستی گیوه دوزی در فیشور

روز شنبه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۰ بعد از ظهر در مجتمع علمی فرهنگی میرزایی فیشور ، کارگاه صنایع دستی گیوه دوزی با همکاری کمیته امداد ، مرکز نیکوکاری کارآفرینی خاتم الانبیاء اوز و مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه انجام شد. مربی این کارگاه خانم نیک آیین می باشد که در زمان ۳ ساعته آموزش را به مددجویان ارائه دادند .دکتر دهقان ریاست کمیته امداد اوز در موضوع شرایط وام و توانمندی بانوان برای حاضرین صحبت و مدیر عامل مرکز کارآفرینی خاتم الانبیا در موضوع تشویق و ترغیب بانوان به شرکت در اینگونه طرح ها که باعث کاهش فقر، افزایش عزت نفس و کاهش آسیب هاي خانوادگی می شود برای حاضرین صحبت نمودند. آقای قاسمی مسئول راهبر این طرح به سوالاتی که حاضرين داشتند پاسخ دادند و توضبحات تکمیلی در خصوص وام و طرح های مختلف صحبت کردند . آموزشهای تکمیلی در هفته آینده شنبه و یکشنبه نوزده و بیست تیرماه برگزار خواهد شد. این طرح آموزشی یکی از طرح های راهبری کمیته امداد است که دارای وام ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان است و بعد اتمام آموزش مددجو به بانک معرفی و توسط راهبر مواد اولیه برای اجرای طرح در اختیار قرار داده می شود و تعدادی مشخص شده گیوه تحویل داده و در پایان ماه گیوه های آماده شده توسط راهبر از مدد جو تحویل گرفته و به بازار فروش ارسال و بابت تعداد تحویل داده شده مبلغی که بر اساس تعداد تحویلی می باشد به مدد جو تعلق می گیرد .
کارگاه صنایع دستی فیشور با هماهنگی سرکار خانم بادپا با تعداد ۲۴ نفر از مددجویان و افراد نیازمند جویای کار راه اندازی گردید که از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می آید.