ادامه آسفالتکاری معابر اصلی روستای محلچه

در ادامه زيرسازی و آسفاتكاری معابر اصلی و فرعی روستای محلچه از سوم تا هفتم شهريورماه ٩٩ به متراژ ٨٣٠٠ متر مربع آسفالت شد.
به گزارش مهندس ناظر اين پروژه خيابان حد فاصل منزل موسی رحيمی نژاد تا منزل رحمت الله راستی به متراژ ٦٠٠٠ متر مربع و از سالن ورزشی تا خيابان اصلی به متراژ ٣٠٠ متر مربع با هزينه ٥٠٠ ميليون تومان از طرف برادران سلحشور تأمين گرديده است و هزينه آسفالت خيابان حد فاصل جاده اصلی تا مسجد قبا به متراژ ٢٠٠٠ متر مربع به مبلغ ٢٥٠ ميليون تومان، حاج محمد محمدی متقبل شده است.


عبدالستار محمدی اظهار اميدواری كرد با مشاركت هر چه بيشتر خيرين در طرح آسفالتكاری معابر، هر چه زودتر تمامی كوچه های اصلی و فرعی روستاي محلچه آسفالت شود.