ادامه تعریض خیابانهای فیشور به همت اهالی محل

شهريورماه سال جاری همزمان با آسفالت معابر اصلی و فرعی فيشور، بسياری از ساكنين محل كه طبق طرح هادی قسمتي از مغازه يا منازلشان در خيابان واقع می شود به صورت خودجوش اقدام به عقب نشينی كرده اند.
به گزارش سرويس خبری پايگاه اطلاع رسانی فيشور، محمد ابوالحسن غفوری يكی از ساكنين خيابان محمودی اقدام به عقب نشينی ١٢٠ متر مربع ملک تجاری و ٨٠ متر مربع مسكونی نموده اند.