ارسال محموله کمکهای اهالی فیشور و محلچه به بیرم

چهارشنبه 22 دی ماه 1400، محموله کمکهای مردمی فیشور و محلچه به بخش بیرم ارسال گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از فرمانده پایگاه بسیج فیشور این کمکها شامل: 120 کیسه برنج، 15 کارتن قند، 10 کارتن لوبیا، یک کارتن کفش، یک کارتن پودر لباسشویی و20 کارتن روغن بوده که توسط پایگاه بسیج فیشور جمع آوری شده و به اتفاق مسئولین سپاه اوز و تعدادی از بسیجیان فیشور جهت توزیع بین مردم سیل زده بیرم، تحویل سپاه بیرم داده شد. محمدنور لطیف نژاد با اعلام این خبر ضمن تقدیر و تشکر از مردم همیشه در صحنه فیشور و محلچه اظهار امیدواری کرد که این همکاری و صمیمیت همیشه ادامه داشته باشد.