استعدادهای درخشان  فیشور در مسابقات فوتبال طلایی استان خوش درخشیدند

مرحله اول مسابقات طلايي مدارس فوتبال زير ١٤ سال استان فارس، شنبه پانزدهم بهمن ماه ١٤٠١ به ميزباني كوار و در استاديوم چمن شهداي اكبرآباد برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري فيشور و به گفته مديريت باشگاه استعدادهاي درخشان فيشور، تيمهاي غدير فسا، سهند شيراز، ليدوما ممسني و مدرسه فوتبال استعدادهاي درخشان فيشور در اين دوره از مسابقات شركت كردند. نتايج تيم مدرسه فوتبال فيشور در مرحله اول به قرار ذيل مي باشد:

فيشور ٢    غدير فسا .

فيشور٢    سهند شيراز .

فيشور ٢    ليدوما ممسني ٢

يوسف يوسفي با اعلام اين خبر افزود مدرسه فوتبال فيشور به عنوان تنها تيم منطقه لارستان و شهرستان اوز در اين مسابقات شركت نموده است. وي خاطرنشان كرد اين مسابقات در چهار مرحله و به ميزباني تيمهاي شركت كننده ادامه خواهد يافت.