اعضاء شورای اسلامی فیشور در دوره های گذشته

عبدالعزیز نصریانی:از سال ۱۳۶۱ بنا به تصویب هیئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي شوراهاي روستايي توسط جهادسازندگي و زير نظر وزارت کشور در روستاها تشکيل گرديد اين روند تا سال ۱۳۶۵ ادامه داشت كه توانست حركت سازندگي و محروميت زدايي جهاد سازندگي و ساير نهادها و ارگانهاي دولتي در سطح روستاهاي كشور را با مديريت و جلب مشاركت مردم در انجام برنامه هاي عمراني و اقتصادي روستاها بعد از انقلاب را به نحو شایسته ای انجام دهد . لكن با توجه به مشكلات كشور از جمله جنگ تحميلي علي رغم توجه دولت در برهه هاي مختلف، امكان اجراي قانون انتخابات تا سال۱۳۷۷ فراهم نگرديد و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحيه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد ۱۳۷۵ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي را از تصويب گذراند.در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از ۹ ارديبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم.

در روستای فیشور نیز همگام با همه شهرها و روستاهای کشور در اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سال 77، افراد زیادی از طیفهای مختلف جهت عضویت در شورای اسلامی روستا کاندید شدند و مردم نیز با شور و اشتیاق فراوان در انتخابات شرکت نموده و کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب نمودند. حال که از آن زمان تا کنون بیش از بیست و دو سال گذشته است و در آستانه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور قرار داریم جهت اطلاع نسل جدید و تجدید خاطراتی از اولین دوره انتخابات شوراها و همچنین تأکید بر نقش سازنده مردم در سرنوشت خود با شرکت در انتخابات، اسامی منتخبین مردم در شورای اسلامی فیشور طی پنج دوره گذشته را به استحضار خوانندگان عزیز می رسانیم.

دوره اول(1378-1382) : احمد اللهیاری ، شاکر عبدی، علاق عمادی، محمد عزیز فتحی، محمدعزیز محمدی آزاد

دوره دوم (1382-1386): احمد اللهیاری، علی (خالد) سلیمانی، شاکر عبدی، محمدعزیز محمدی آزاد، جاسم یعقوبی

دوره سوم(1386-1392): ناصر امیری، نوازالله زمان پور، شاکر عبدی، محمدعزیز محمدی آزاد، جاسم یعقوبی

دوره چهارم(1392-1396): علی محمد سلیمانی، شاکر عبدی، محمدنور غفوری، گلستان کفاش، حامد یعقوبی

دوره پنجم(1396-1400): موسی حنیفی، علی(خالد) سلیمانی، علی محمد سلیمانی، شاکر عبدی، محمدنور غفوری

توضیح: دوره سوم شوراهای شهر و روستا شش ساله بوده است.