افزایش 5 درصدی آمار مشارکت مردم فیشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

جمعه پانزدهم تیرماه 1403، مردم فیشور همگام با سایر هم میهنان در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده و با افزایش 5 درصدی مشارکت خود نسبت به دور اول، عزم خود را در راه سازندگی و پیشرفت ایران اسلامی نشان دادند.

جمعه پانزدهم تیرماه 1403، مردم فیشور همگام با سایر هم میهنان در دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت نموده و با افزایش 5 درصدی مشارکت خود نسبت به دور اول، عزم خود را در راه سازندگی و پیشرفت ایران اسلامی نشان دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور جمع آراء مردم فیشور از دو صندوق مسجد جامع و مدرسه فرشته خلوتی، 686 برگ رأی بوده که در این میان مسعود پزشکیان 88 درصد آراء را به خود اختصاص دادند.