انتخاب اعضای هیات اجرائی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری شهرستان اوز

عبدالعزیز نصریانی: فرماندار شهرستان اوز گفت: در اجرای مواد 35 و 36 قانون انتخابات شوراهای اسلامی و ماده 39 قانون انتخابات ریاست جمهوری اعضای هیات اجرائی انتخابات در فضای سالم و مردم سالاری در تالار فرمانداری با رای مخفی رای دهندگان انتخاب شدند.

علی اصغر علی پور افزود: روسای هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها طی نامه شماره 201 /ش/الف مورخه 22/12/99 – سی نفر از معتمدان محلی انتخابی فرمانداری را تایید و به فرمانداری ابلاغ نمودند: رئیس ستاد انتخابات شهرستان اوز اسامی 30 نفر را به شرح زیر اعلام کرد:

1-آجی مزرعی 2-ابراهیم احمدی 3-ابراهیم پسنده 4-احمد صمدانی 5-احمد عدالتی 6-احمد کریما 7-حامد کمالی 8-حسن براهیمی 9-ساسان امانت 10-سعید کراماتی 11-سمیر غیاثی 12-سیدحیدر هاشمی 13-عبدالصمد جازک 14-عبداله معصوم نژاد 15-علی عسکر عسکری 16-مومن مولوی 17-محمد محمودی 18-محمدرسول رفعتی 19-محمد مهدی ایمانی ایگدر 20-مهرداد پیشداد 21-موسی ستاری 22-الهام غیاثی 23-راضیه شمسی 24-راضیه صمیمی فر 25-طیبه نامی 26-فروغ هاشمی 27-قدریه غیاثی 28-مهشید خضری 29-مژده میراحمدی 3-پروانه پدرام

وی گفت: در جلسه 3 نفر از معتمدان حضور نداشته و جلسه طبق قانون، 27 نفر حاضر در جلسه با حضور آقایان طاهری نماینده دادگستری و اسفندیاری نماینده دادستان لارستان و اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری و اعضای ستاد انتخابات با قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.  فرماندار و رئیس ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات با مشارکت بالای مردمی باعث تقویت نظام شده و انتخابات بیعت با رسول خدا و نظام اسلامی است. علی پور اضافه کرد: در انتخابات برد و باخت وجود ندارد و همیشه برنده واقعی کسانی هستند که در انتخابات مشارکت داشته اند.

در ادامه صفدر منشی سرپرست معاونت فرمانداری اصول و موارد قانونی را گوشزد کرد و گفت: از بین معتمدان دعوت شده چنانچه کسانی هستند که بستگان درجه یک آنان یا خودشان قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند نمی توانند در رای گیری شرکت کند و انتخابات هیات اجرائی با حضور 26نفر ادامه یافت. حسن براهیمی، مومن مولوی و راضیه صمیمی فر در جلسه حضور نداشتند. راضیه شمسی نیز به دلیل نامزد شدن همسرش در انتخابات شورا نتوانستند در رای گیری شرکت کنند.

فرماندار از حضار در جلسه درخواست کرد کسانی که سمتی یا مسئولیتی در انتخابات ندارند تالار را ترک کنند،سپس مهشید خضری،مژده میراحمدی،پروانه پدرام، سیدحیدرهاشمی،احمدصمدانی،احمدکریما، ساسان امانت وسعیدکراماتی ازنامزد ی انصراف و انتخابات در کمال آرامش و صحت صورت پذیرفت. پس از تایید هیات نظارت و فرماندار و اعضای ستاد ونمایندگان دادگستری ودادستان انتخابات 8 نفر معتمد اصلی به عنوان هیات اجرائی انتخابات به شرح زیر انتخاب شدند:

1-فروغ هاشمی 19 رای 2-ابراهیم احمدی 18 رای 3-علی عسکر عسکری 17 رای 4-عبداله معصوم نژاد 17 رای 5-طیبه نامی 17 رای 6-آجی مزرعی 14 رای 7-محمدرسول رفعتی 11 رای 8-مهرداد پیشداد 10 رای 9-حامد کمالی 10 رای عنوان عضو اصلی را کسب کردند.  برای هیات اجرایی انتخابات شوراها 8 عضو و برای ریاست جمهوری 9 عضو نیاز بود که حامد کمالی با 10 رای به عنوان عضو اصلی انتخابات ریاست جمهوری و به همراه ابراهیم پسنده با 9 رای، محمد محمودی با 9 رای، عبدالصمد جازک با 8 رای، الهام غیاثی با 8 رای به عنوان عضو علی البدل انتخابات شوراها برگزیده شدند. ضمن این که قدریه غیاثی نیز با 8 رای به عنوان عضو علی البدل انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد.

علی اصغر علی پور فرماندار شهرستان اوز و رئیس ستاد انتخابات شهرستان ضمن تشکر از اعضای هیات نظارت و اجرائی و ستاد انتخابات گفت: من از هیات ها درخواست دارم در کمال بی طرفی یک انتخابات سالم را انجام دهند. وی افزود: صیانت از رای مردم وظیفه من است و به فرموده امام راحل (ره) میزان رای مردم است. در این نشست قاسمعلی مقتدری رئیس هیات نظارت گفت: آرای مردم حق الناس است و تکلیف حق الناس نیز برای مسلمانان مشخص شده است.

وی خواستار بی طرفی اعضای هیات اجرائی شد و اعضای هیات اجرائی را از فعالیت های بی مورد در فضای مجازی منع کرد. عقیل فلامرزپور رئیس هیات نظارت ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: انتظار است مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات داشته باشیم.