انتخاب رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اوز به عنوان مدیر نمونه

رئیس شبکه بهداشت و درمان اوز از سوی فرمانداری این شهرستان به عنوان مدیر نمونه شناخته و از وی تجلیل شد.

همزمان با هفته دولت، طی مراسمی با حضور فرماندار اوز و دیگر مقامات محلی ، از دکتر نازنین رضائی ، رئیس شبکه آن شهرستان به عنوان مدیر نمونه شهرستانی، قدردانی و تجلیل شد.