انتخاب رئیس شورای بخش مرکزی و نماینده ی شورای این بخش در شورای شهرستان اوز

روز پنج شنبه تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ جلسه ی نمایندگان شوراهای بخش مرکزی ( فیشور، محلچه، شهرک توحید و کهنه برای تشکیل شورای بخش و معرفی نماینده به شورای اسلامی شهرستان در دفتر بخشدار بخش مرکزی برگزار شد .

این جلسه با حضور پنج نماینده از شوراهای بخش مرکزی ، شاکر عبدی و گلستان کفاش از فیشور ، فتح اله امینی از محلچه ، عارف حاجی پور از شهرک توحید ،احمدی از کهنه و بخشدار بخش مرکزی انیسه گلابی برگزار شد.

در این جلسه بخشدار بر لزوم اتحاد و همبستگی بین روستاها و تلاش شورای بخش برای حل مشکلات همه ی روستاها تاکید كرد.

مقرر شد جلسات شورای بخش به صورت ماهانه برگزار شود و در مورد مشکلات و مسائل هر روستا بحث و هم اندیشی صورت گیرد .

در پایان شاكر عبدی به عنوان رئیس ، عارف حاجی پور به عنوان نائب رئیس و گلستان کفاش به عنوان منشی شورای بخش مرکزی انتخاب شدند .

فتح اله امینی نيز به عنوان نماینده ی شورای بخش در شورای شهرستان انتخاب شد.