بازدید مؤسس موزه مردم شناسی اوز از موزه پارک جنگلی فیشور


جمعه بيست و پنجم مهرماه ٩٩ مهندس شريف بازرگانی مؤسس و مسئول موزه مردم شناسی اوز و مهندس محمدرفيع راوند عضو هيأت امناء و رئيس كميته صنايع دستي موزه اوز از موزه پارك جنگلي فيشور بازديد كردند.


در اين ديدار محمدعزيز محمدی آزاد از معتمدين محلی و فعال اجتماعي، بنيامين حقيقت، موسي حنيفي و عبدالعزيز نصريانی از هيأت مديره پارك جنگلی و علی محمد سليمانی عضو شوراي اسلامي فيشور نيز حضور داشتند. مهندس بازرگانی ضمن ابراز خرسندی از كارهای انجام شده در مجموعه پارك جنگلی فيشور تأكيد كرد براي راه اندازی موزه اولين كار جمع آوری اشياء، وسايل، كتابها و هر چيزی كه حكايتي از گذشته دارد می باشد زيرا كه اين وسايل در منازل به خوبي نگهداری نمی شوند و به مرور زمان از بين خواهد رفت. وی افزود موزه مردم شناسي اوز آماده هر گونه همكاری بوده و می تواند تجربيات خود را در اختيار مسئولين موزه فيشور قرار دهد.