بازدید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از روستای فیشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور در راستای طرح ارزیابی ظرفیت روستاهای هدف گردشگری کشور، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری 22 آبان ماه سال جاری از روستای فیشور از توابع بخش مرکزی شهرستان اوز بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور در راستای طرح ارزیابی ظرفیت روستاهای هدف گردشگری کشور، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری 22 آبان ماه سال جاری از روستای فیشور از توابع بخش مرکزی شهرستان اوز بازدید کردند.

 در این بازدید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حضور در روستای فیشور با اهالی ،دهیار واعضای شورای اسلامی این روستا پیرامون سنت ها، آیین های بومی و محلی و جذب توریست گفتگو کردند.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در ادامه ازظرفیتهای گردشگری روستا مانند سنگ قبرهای تاریخی روستا وکارگاههای خانگی صنایع دستی بازدید نمودند.

انسیه گلابی، بخشدار مرکزی با اشاره به پتانسیل بالای تاریخی و صنایع دستی روستاها گفت : در شهرستان اوز روستاهای متعددی با پتانسیل بالای گردشگری داریم که نمونه بارز آن روستای کهنه و فیشور است که اهالی و دهیاران روستاها با ایجاد زمینه های مناسب جذب توریست ازجمله آثار تاریخی ارزشمند و سنتهای بومی و محلی و ارائه محصولات سنتی جاذبه توریستی برای گردشگران مهیا کرده و این امید را داریم تا در آینده ای نه چندان دور بتوانیم با قابلتهای روستاهای مستعد زمینه رونق صنعت توریسم را فراهم کنیم.