بررسی شرایط بازگشایی سالن ورزشی در جلسه مشترک کمیسیون ورزش و شورای ورزش فیشور

جلسه کمیسیون ورزشی پنجشنبه  ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ با حضور اعضاء کمیسیون ، شورای اسلامی ، شورای ورزش و دهیار در سالن کنفرانس دهیاری تشکیل شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی در ابتدای این جلسه شاکر عبدی رییس شورای اسلامی از زحمات بزرگان ورزش برای ساخت سالن و همکاری خیرین تقدیر نموده و بر لزوم ادامه این روند و در کنار آن فعالیت بیشتر در عرصه ورزش تاکید کرد.

در ادامه گلستان کفاش مسئول کمیسیون ورزش در مورد بسته بودن سالن و استفاده نشدن از ظرفیت های موجود صحبت کرده و در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت سالن و پیگیری برای باز شدن و شروع فعالیت های ورزشکاران شد.

احمدی رییس شورای ورزش و در ادامه قادری مسئول سالن ورزشی از چگونگی تخصیص بودجه و همکاری مردم برای ساخت و شرایط نگهداری سالن تا کنون و اضافه کردن امکانات به سالن و از همکاری همیشگی با ورزش دوستان طی این سالها صحبت کردند .

نتایج حاصل از جلسه :

۱- شرایط سالن توسط شورای ورزش بررسی و نواقص و مشکلات آن حل شود.

۲- سالن ورزشی با صلاحدید شورا و کمیسیون به افراد دیگری تحویل داده شود.

۳- در اسرع وقت با توجه به نامه ی تربیت بدنی در مورد بازگشایی سالن ، این مکان برای استفاده ورزشکاران باز شود .

۳- یک تیم واحد متشکل از کمیسیون و شورای ورزش برای رسیدگی به امور ورزش روستا تشکیل شود.

اعضا حاضر در جلسه:

شاکر عبدی،روح الله احمدی، حبیب اله قادری، محمد نور غفوری، علی فیشوری، احمدنور نامور، عبدالهادی رنجبر، یوسف یوسفی، علی حاجی پور،آیت الله خانه باز، محمد کریمی،گلستان کفاش، مهناز جمالی، فاطمه گل حقیقت، آرزو کریمی، ناهید شیخی، سمیره حقیقت