برگزارکننده مراسم نامزدی در فیشور بازداشت شد

به گزارش روابط عمومی دهیاری فیشور  در حین اجرای گشت محدودیت تردد متوجه برگزاری مراسم دورهمی (نامزدی)تعدادی از اتباع شده که با حضور نیروی انتظامی یک دستگاه خودرو توقیف و شخص برگزار کننده مراسم جهت سیر مراحل قانونی به پاسگاه منتقل گردید.


مهران سلیمانی افزود  ضمن تشکر از همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و اقدام به موقع در توقف مراسم، از رعایت همشهریان عزیز در اجرای صحیح محدودیت ها سپاسگزاریم و امیدواریم با همکاری شما و بهبود شرایط، ماه پایانی سال را بجای سیر صعودی با روند نزولی بیماری سپری کنیم.

از عموم همشهریان عزیز خواهشمندیم و تقاضا داریم در صورت مشاهده هر نوع تجمع و دورهمی لطفا از طریق تلفن و یا ارسال به پاسگاه انتظامی و یا بهداشت و دهیاری اطلاع دهید تا با اقدام مطابق مقررات ، سهمی در کاهش بیماری داشته باشید.