برگزاری کارگاه آموزش کمک های اولیه، سلامت روح و روان و آسیب های اجتماعی

دوشنبه چهاردهم تیر 1400 بعد از ظهر کارگاه آموزشی کمک های اولیه با همکاری کمیته امام خمینی (ره)  ،جمعیت هلال احمر شهرستان اوز و مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه در قالب طرح یاس در مجتممع علمی و فرهنگی امیر میرزایی برگزار شد.

مربی این کارگاه فاطمه طیوری بود. آقای تاتاران مسئول امداد اوز برای کارآموزان در مورد پروتکل های بهداشتی صحبت نمود. 22 ساعت آموزشهای تکمیلی از روز سه شنبه 15 تیرماه ادامه خواهد داشت.

این کارگاه با هماهنگی محمدعزیز محمدی آزاد رئیس هیات عامل مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه و فاطمه بادپا معاونت اجرایی برگزار می شود.