برگزاری شب شعر ایثار زمستانه در فیشور

شب شعر ایثار زمستانه۲۰ دی ماه 1402 در مجتمع علمی فرهنگی هنری میرزایی فیشور با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان  برگزار شد.

شب شعر ایثار زمستانه۲۰ دی ماه 1402 در مجتمع علمی فرهنگی هنری میرزایی فیشور با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان  برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور در این شب شعر که به همت کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی و دهیاری فیشور برگزار شد تعداد ۱۴ نفر از شاعران اشعار خود را ارائه دادند.

فاطمه گل حقیقت با اعلام این خبر افزود، انجمن های ادبی از شهرها و روستاهای بیغرد و خنج، همچنین از انجمن ادبی فروغ و انجمن ادبی بهار نارنج از شهرستان قیر در این بزم شاعرانه شرکت کردند.