برگزاری نخستین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان اوز

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان اوز ، نخستین جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر این شهرستان با حضور اعضای پنجمین دوره شورای اجرایی در تاریخ  بیست و دوم مرداد  با اجرای طرح پروتکل بهداشتی در محل جمعیت برگزار گردید.اصغر شکاری رئیس شعبه ضمن تبریک مجدد به منتخبین شورای اجرایی جمعیت ، خلاصه ای از فعالیتها و عملکرد جمعیت در طول حضور خود در جمعیت شهرستان اوز ارائه نمودند .

وی در ادامه جلسه افزود: با توجه به اینکه شورای اجرایی در اوز برای اولین بار انتخاب و تشکیل شده است در جمع اعضاء در رابطه با مشکلات و کمبود های جمعیت بیان فرمودند. سپس آقای شریف بازرگانی رئیس‌شورای اجرایی جمعیت به بررسی مشکلات و کمبود ها بخصوص نیروی انسانی و تجهیزات پرداخته و درپایان تأکید کردند که با یاری خداوند و باکمک همدیگر بتوانیم کمبودها و نواقص موجود را برطرف و شاهد پیشرفت جمعیت شهرستان باشیم.