برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت روان در مجتمع میرزایی فیشور

یکشنبه 20 اسفندماه، کارگاه آموزشی بهداشت روان با عنوان غنی سازی روابط بین همسران و با همکاری پرسنل مکتبخانه در سالن اجتماعات کتابخانه میرزایی فیشور برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور، در این کارگاه که برادران و خواهران حضور داشتند، صفری زاده مهارت های مختلف را آموزش داده و به برخی آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد اشاره نمودند. وی تأکید کرد در عصر کنونی می بایست خانواده ها علم و آگاهی خود را افزایش داده تا بتوانند پاسخهای مناسبی برای سئوالات فرزندان خود داشته باشند.

در پایان این کارگاه اعلام شد در صورت استقبال، از این نوع کارگاهها به صورت مفصل تر برگزار خواهد شد.