بزرگداشت هفته ی نیروی انتظامی توسط مدرسه صدرا کوهستانی فیشور

بمناسبت هفته ی نیروی انتظامی و به منظور بزرگداشت نیروهای خدوم و مدافعان امنیت، چند تن از پرسنل این آموزشگاه به همراه تعدادی از دانش آموزان و به نمایندگی از دیگر دانش آموزان در پاسگاه انتظامی فیشور حضور پیدا کرده و با اهدای شاخه گلی از زحمات شبانه روزی نیروهای انتظامی تشکر کردند. در این دیدار فرمانده محترم پاسگاه فیشور،  سروان عباسی، ضمن استقبال گرم و پذیرایی، سخنان و نکاتی را در رابطه با مراقبت از خود در قبال تهدیدهای موجود برای دانش آموزان بیان کرد.