تأسیس مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه

عبدالعزیز نصریانی: جمعه بیستم فروردین ماه سال جاری نشست مشترک کمیته امداد امام(ره) شهرستان اوز و خیرین و معتمدین و مسئولین محلی فیشور در محل سالن کنفرانس دهیاری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دهیاری فیشور دکتر محمد دهقان مدیر کمیته امام (ره) شهرستان اوز با بیان اهداف و سیاستهای کلی کمیته امداد امام(ره)، هدف از این نشست را ابلاغ مجوز فعالیت سالیانه مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه دانست و افزود این مرکز به لطف خدا و با کمک مردم و همه کسانی که تأثیرگذار هستند راه اندازی شده و امید می رود مؤثر واقع شود.

دکتر دهقان خاطرنشان کرد کمیته امداد امام (ره) در جهت کمک رسانی بهتر و سریعتر به مردم اقدام به تأسیس مراکز نیکوکاری نموده است و اعضاء این مرکز و صاحبان حساب از اهالی محل بوده و همه فعالیتها زیر نظر اعضاء انجام می شود. مدیر کمیته امداد امام (ره) شهرستان اوز افزود محمدعزیز محمدی آزاد به عنوان رئیس هیأت عامل مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه بوده و علاوه بر وی فاطمه بادپا و احمد نعمتی نیز به عنوان صاحبان حساب معرفی شدند.

در این نشست حمیدرضا زحمتکش کارشناس امور اداری و پشتیبانی کمیته امداد امام (ره) شهرستان اوز، تاج الدین محمدی، فاطمه بادپا، ایران امانی، شاکر عبدی، محمدعزیز محمدی آزاد، احمد نعمتی، عبدالعزیز نصریانی، عبدالله خانه باز، عزیز حسین نیا، مهران سلیمانی، عبدالکریم کریمی و محمدعزیز فتحی حضور داشتند.