تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان اوز توسط بخشدار مرکزی

دوشنبه ششم شهريورماه ١٤٠٢ از اصحاب رسانه شهرستان اوز در سالن كنفرانس فرمانداري به ميزباني بخشدار مركزي تجليل به عمل آمد.

دوشنبه ششم شهریورماه 1402از اصحاب رسانه شهرستان اوز در سالن کنفرانس فرمانداری به میزبانی بخشدار مرکزی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم انسیه گلابی پخشدار مرکزی شهرستان اوز ، فروغ هاشمی ریاست اداره فرهنگ و ارشاد و مدیران و خبرنگاران و عکاسان شهرستان اوز حضور داشته و به آنان لوح تقدیر اهداء شد. عبدالله نامور، شاکر شیخ عبدلی و عبدالعزیز نصریانی از پایگاه اطلاع رسانی فیشور نیز لوح تقدیر دریافت نمودند.