تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن با افزایش مبلغ تسهیلات بهسازی ساخت مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر از ۵۰۰میلیون ریال به یک میلیارد ریال ،با بازپرداخت ۲۰ ساله و بدون سود و کارمزد ۵ درصد،این بنیاد آمادگی پرداخت به متقاضیان ساخت مسکن در شهر اوز و روستاهای بخش مرکزی و بیدشهر را دارد. در همین راستا مهندس علیپور فرماندار شهرستان اوز از رایزنی در خصوص افزایش سهمیه دو برابری نسبت به سال ۹۹ خبر داد و میزان سهمیه سری اول را بیش از ۳۰۰ فقره در ۶ ماهه اول سال عنوان نمود .
در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی با هماهنگی با دفاتر پیشخوان نیاز به حضور متقاضیان به بنیاد مسکن نبوده و از طریق دفاتر نسبت به تشکیل پرونده بر اساس مدارک ذیل اقدام و بعد از کنترل و تایید نهایی به بانک های عامل در شهر اوز معرفی می گردند .
اولویت پرداخت به متقاضیان درجاسازی بوده و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی می باشند .
مدارک ثبت نام :تمامی مدارک ۲ سری برابر با اصل شده
۱.کپی شناسنامه متقاضی و همسر متقاضی تمام صفحات .
۲.کپی کارت ملی متقاضی و همسر .
۳.کپی پروانه ساختمانی دارای اعتبار .
۴ .کپی نقشه معماری
۵.معرفی نامه از نهاد حمایتی برای متقاضیان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد .