تقدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه فرهنگی و هنری شهرستان از انجمن نواندیشان اوز

«مَثَلُ الَّذِینَ ینْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِی کلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یضَاعِفُ لِمَنْ یشَاءُ»

 

کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند همانند بذری است که هفت خوشه می‌رویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد (یعنی هفتصد برابر) خداوند برای هر کسی که بخواهد آن را چند برابر می‌کند. (سوره بقره آیه ۲۶۱)

شايد كار خير در کمک های فرهنگی و كمك به قشر فرهنگي چندان ملموس و محسوس نباشد،اما بيشتر از ساير حوزه ها تاثير آن را در جامعه مشاهده مي كنيم .در جهان كنوني آنچه می‌‌‌‏تواند منشأ و پایه تمام تحولات بشری واقع بشود مقوله «فرهنگ» است و حمايت از فرهنگ مي تواند تاثير بسزايي در رشد و توسعه داشته باشد .به عنوان مثال كمك بع یک نویسنده براي چاپ كتاب ،كمك به ساخت مكاني برای هنرمندان ،كمك به هنرمندان براي انجام برنامه فعاليت ،در اختيار گذاشتن مكان ،كمك به هنرمندان در رشته های مختلف و چندين و چند كمك فرهنگی كه مي تواند ماندگاری اثر و آثار خير و نيكي را به وديعه گذارد و دعای خير به دنبال داشته باشد ، البته براي انسان خير و نيكوكار لذتی که در کمک وجود دارد قابل مقايسه با هيچ لذتی نيست ،اينكه بدانی واسطه عملی دلی شاد مي شود بی آنكه انتظار پاسخی داشته باشی ، هرچند خداوند چندين برابر به خيرين پاداش نيكو می دهد.

يكی از انجمن هايی كه هميشه همراه فعاليت های فرهنگی هنری شهرستان بوده و مشاركت زيادي برای اجرای جشنواره ها و برنامه ها با هنرمندان داشته است انجمن نوانديشان اوز است كه پیگیری های اين انجمن در کمک های مالی و معنوی به مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه پایتخت کتاب ،كمك به معيشت هنرمندان با كمك مالي و بسته های حمايتی در زمان كرونا ،پيگيری برای ساخت مجموعه فرهنگی،كمك به پیشرفت طرح ها و برنامه ها وجشنواره های فرهنگی و اجتماعی وبرگزاري مسابقات باعث دلگرمی هنرمندانی است كه در هر زمان خصوصا در اين برهه سخت ناشی از بيماری كرونا بيش از هر زمان ديگري نياز به توجه و حمايت دارند.

با تشكر از همراهی هميشگی انجمن نوانديشان و همه خيرين فرهنگي كه سالها مجموعه فرهنگ و هنر را حمايت كرده و مي كنند،برای همه خيرين،خصوصا خيرين فرهنگي آرزوی سلامتی و سربلندی و سعادت داريم.