تیم مشعل فیشور در مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی شهرستان اوز شرکت کرد

دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی به میزبانی شهرستان اوز برگزار شد.

تیم مشعل فیشور در مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی شهرستان اوز شرکت کرد

دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام صلح و دوستی به میزبانی شهرستان اوز برگزار شد.

این مراسم با حضور نمایندگان ۱۰ تیم و اعضای هیات فوتبال اوز در سالن آمفی تئاتر اندیشه  اوز برگزار شد و تیم های شرکت کننده در دو گروه ۵ تیمی دسته بندی شدند.

گروه الف : شاهین اوز، بهاش زینل آباد، گراش جوان، ستاره سرخ اوز، منتخب خور

گروه ب: نفت اوز، پرسپولیس قیر، ستاره آبی گراش، پیروزی بنارویه، مشعل فیشور