جسله بررسی مشکلات مرکز بهداشتی درمانی فیشور برگزار شد

جلسه بررسی مشکلات مرکز درمانی فیشور از توابع بخش مرکزی اوز با حضور انسیه گلابی بخشدار، امام جمعه، رضایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، معتمدین و اعضای شورای اسلامی در خصوص بررسی شاخصها، عملکرد، مسائل و مشکلات مرکز درمانی  و بهبود روند ارائه خدمات مؤثر به مردم جهت ارتقاء سطح سلامت در محل دهیاری فیشور تشکیل شد.

جلسه بررسی مشکلات مرکز درمانی فیشور از توابع بخش مرکزی اوز با حضور انسیه گلابی بخشدار، امام جمعه، رضایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، معتمدین و اعضای شورای اسلامی در خصوص بررسی شاخصها، عملکرد، مسائل و مشکلات مرکز درمانی  و بهبود روند ارائه خدمات مؤثر به مردم جهت ارتقاء سطح سلامت در محل دهیاری فیشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور در این جلسه مشکلات موجود در جهت پیشبرد اهداف درمانی و بهداشتی درمانگاه فیشور مورد بررسی قرار گرفت.

بخشدار مرکزی در این جلسه اظهار داشت: بخشداری مرکزی به همراه دهیاری و شورای اسلامی  آماده هرگونه تعامل و همکاری با خیرین و شبکه بهداشت می باشد تا هر چه سریعتر مشکلات خدمات درمانی و بهداشتی فیشور برطرف شود.