جسله ستاد مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی در فیشور برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اوز، دوشنبه سوم مهرماه جلسه ستاد مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی بخش مرکزی شهرستان اوز جهت برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور مبارزه و ردیابی این آفت در مناطق خرماخیز بخش مرکزی به خصوص روستاهای فیشور و محلچه با حضور بخشدار مرکزی، مدیر و کارشناس جهاد کشاورزی اوز، دهیار و اعضاء شورای اسلامی فیشور و جمعی از باغداران این روستا در محل دهیاری فیشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور و به نقل از روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان اوز، دوشنبه سوم مهرماه جلسه ستاد مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی بخش مرکزی شهرستان اوز جهت برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور مبارزه و ردیابی این آفت در مناطق خرماخیز بخش مرکزی به خصوص روستاهای فیشور و محلچه با حضور بخشدار مرکزی، مدیر و کارشناس جهاد کشاورزی اوز، دهیار و اعضاء شورای اسلامی فیشور و جمعی از باغداران این روستا در محل دهیاری فیشور برگزار شد.

انسیه گلابی از مشارکت کشاورزان با کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور مهار این آفت در نخلستانها به عنوان یک اقدام مهم نام برد و افزود مهمترین راه مبارزه، همکارای کشاورزان با جهاد کشاورزی است.

اسماعیل قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اوز در این جلسه گفت: ضمن استفاده از تجارب سال قبل در این خصوص، برنامه ریزیهای لازم برای ردیابی و مبارزه با این آفت بسیار مهم و خطرناک در منطقه در حد مقدورات دولت به عمل می آید و مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان، در خدمت باغداران خواهد بود.