حضور بانوان فعال فرهنگی روستای کهنه در فیشور

بانوان فعال فرهنگی روستای کهنه شهرستان اوز دهم شهریور ماه ۱۴۰۱ به منظور الگوبرداری از فعالیتهای کتابخوانی در روستای فیشور حضور پیدا کردند .

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی فيشور و به نقل از فاطمه گل حقیقت مجری طرح دوستدار کتاب و مسئول کتابخانه فیشور، در این دیدار ابتدا طرحهای ترویجی را برای آنها توضیح داد و اظهار نمود که لازمه ی شروع کار یک مروج این است که خودش فردی کتابخوان باشد.

در ادامه تسهیلگران کتابخوانی فیشور، الهام عبدی ، ایران امانی و مریم پدرام نحوه فعالیتهای جلسات کتابخوانی را برای آنان تشریح نموده و پس از اتمام جلسه از مکانهایی که در آنجا فعالیتهای کتابخوانی انجام مي شده مانند: کتابخانه، پارک کتاب و پارک جنگلی بازدید نمودند.