در اهمیت و ضرورت احیای راه شهرستان های لار، گراش، اوز، خنج

بهادر مقدس از شهروندان خنجی و فعال در عرصه های مهم اجتماعی و فرهنگی که همواره پیشرفت شهرستان خنج را در گرو ترقی شهرستان های جنوب فارس به ویژه لارستان، گراش، اوز و جویم می داند.

بهادر مقدس از شهروندان خنجی و فعال در عرصه های مهم اجتماعی و فرهنگی که همواره پیشرفت شهرستان خنج را در گرو ترقی شهرستان های جنوب فارس به ویژه لارستان، گراش، اوز و جویم می داند.

این پزشک که سال ها مسئولیت بیمارستان و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خنج را عهده دار بوده است اینک در شیراز ساکن و شاغل است، اما از تعالی زادگاه و منطقه غافل نمانده است.

وی متنی در اهمیت راه های مواصلاتی نوشته است که عینآ وبه شرح زیر درج می شود.

یهادر مقدس*: بدون شک راه های مواصلاتی به منزله شریان های حیاتی هر شهر می باشند. موقعیت جغرافیایی شهر از مهمترین فاکتورهاست ولی می توان با رایزنی و تشکیل تیم های کارشناسی تخصصی و ارائه راهکارهای لازم توسط مطلعین امر، موقعیت را خلق کرد.

 

محور جهرم – خنج ۱۶۰کیلومتر طول دارد که با ساخت جاده خیرساز(محور دیگ‌ ‌اشکن) به طول ۴۲ کیلومتر، طول این محور به ۸۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

ایجاد را های جدید همچون جاده دیگ اشکن کاریان جهرم و لامرد خنج بدون شک برای منطقه خنج که از محور راههای لامرد خنج شیراز و لار خنج شیراز در سالهای اخیر کاملا خذف شده گشاینده ی فصل جدیدی خواهد بود. و اما در خصوص اوز و گراش باید کفت ایجاد راهی استاندارد از اوز به فیشور که از شمال محلچه بگذرد و از فیشور بیغرد دهنو به پلیس راه خنج قیر منتهی شود به دلیل کوتاه شدن مسیر نسبت به جاده کنونی ، مورد استقبال اهالی منطقه قرار خواهد گرفت و از لار و گراش نیز این مسیر را بر مسیر موجود ترجیح خواهند داد. راه مواصلاتی گذشته لارستان که از لار گراش اوز خنج قیر فیروزآباد می گذشت را بایست با پیگیری استاندارد نمودن این مسیر دوباره احیا نمود.

متاسفانه منطقه لارستان قدیم بجز شهر لار کلا از گردونه حذف شده ایم. گراش هم همت کنند تونلی ارتباطی با صحرای باغ که سابقا صحبتش بود پیگیری نمایند تا عملی شود، آنگاه گراش و اوز و فیشور و خنج و‌قیر دوباره به گردونه مواصلاتی منطقه برخواهند گشت و همه مردم از این نعمت ارزشمند بهره خواهند برد. شکی نیست که این پروژه های پیشنهادی به دلیل بار مالی سنگین مورد استقبال متولیان رسمی امر نخواهد بود و اما با همکاری و همراهی خیرین ، دست کم به عنوان تامین کننده بخشی از هزینه ها ، دور از دست یابی نیست. پروژه های بزرگ عزم بزرگ می طلبد.

به قلم بهادر مقدس، شهروند خنجی ساکن شیراز

منبع: سایت پیام دانش اوز