دوچرخه سواران بستکی از پارک جنگلی فیشور بازدید کردند

دوچرخه سواران بستکی در مسیر خنج به سمت بستک، پنج شنیه 27 آبان ماه 1400از پارک جنگلی فیشور بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پشور، منصور علی نیا و سلیم شریفی مسیر دوچرخه سواری خود را از شهرستان بستک آغاز نموده و از سمت کوهیج به طرف روستاهای لاور میستون، کال، پاقلات و در ادامه به سمت بیرم، لامرد، مهر و گله دار حرکت نموده و از مسیر اسیر، علامرودشت و خنج به فیشور رسیدند. به گفته شریفی از مبدأ حرکت تا فیشور، 416 کیلومتر طی شش شبانه روز طی نموده و از فیشور تا بستک حدود 200 کلیومتر دیگر طی دو شبانه روز طی خواهند کرد. وی هدف از این رکاب زنی را کسب انرژی مثبت و انتقال شور و نشاط به مردم و همچنین آشنایی با اهالی روستاها و شهرهای مختلف عنوان نمود.

علی نیا ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با مردم فیشور، همت، سخاوت و ظرافت اهالی این روستا در احداث پارک جنگلی را ستوده و خاطرنشان کرد پارک جنگلی فیشور در منطقه جنوب نمونه است. وی ضمن تشویق عموم مردم به حفظ طبیعت و روی آوردن به ورزش از مسئولین نیز درخواست کرد زمینه را برای محقق شدن این امور برای مردم فراهم سازند.