زمین والیبال پارک جنگلی فیشور آماده افتتاح می باشد

دوشنبه سوم شهريور ٩٩ جلسه هيأت مديره پارك جنگلی فيشور در محل ساختمان سنتی پارک تشكيل شد و پيرامون پروژه هاي مختلف بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي پارك، زمين واليبال اين مجموعه كه بودجه آن از طرف يكی از خيرين محلي با پيگيري تيمور جوكار عضو هيأت مديره پارك تأمين گرديده آماده افتتاح می باشد كه به ياري خدا و با هماهنگی مسئولين به زودي افتتاح خواهد شد.


پروژه هايی نيز در اين مجموعه در حال اجرا بوده كه مهمترين آنها زمين فوتسال، ساخت سردر ورودی، توسعه شبكه برق فشار قوی، پروژه نخل كاری و زيتون كاری، ديواركشی و سراميك كاری ضلع شمال شرقی پارك می باشد.
از مهمترين پروژه هايي كه در صورت تأمين بودجه شروع به كار خواهد شد مي توان به ساخت منبع بزرگ آب، آسفالت خيابان ورودی شرقی و بولواركشی ضلع جنوبی پارک اشاره كرد.