سرپرست دهیاری فیشور انتخاب شد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پشور و بنا بر مصوبه شورای اسلامی فيشور ، شنبه ٢٣ مردادماه ١٤٠٠ به اتفاق آراء، زينب آذرمهر فرزند محمدشريف به عنوان سرپرست دهياری فيشور انتخاب گرديد.

به گفته روابط عمومی شورای اسلامی ، زينب آذرمهر سابقه مدیریت دهیاری فیشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ را در كارنامه خود دارد.