سه پرورژه بزرگ بزوی در شهرستان خنج کلید می خورد

دکتر حسین زاده نماینده شهرستان خنج و اوز و گراش و لار در مصاحبه با دفتر صدا و سیما خنج به تشریح پروژه های در دست اقدام خنج پرداختند.

دکتر حسین زاده : اقداماتی درحال انجام است که در شهرستان خنج سابقه نداشته و منطقه را از لحاظ انرژی تکان خواهد داد و باعث اشتغال‌زایی منطقه خواهدگردید.

مهم ترین این‌پروژه کلنگ‌زنی مگاپروژه ایستگاه تقویت فشار در شهرستان خنج با اعتبار ۱۳۰ میلیون یورو می باشد که قرارداد ان منعقد شده است وبزودی کلید خواهد خورد.

ساخت ایستگاه ۱۳۲ کیلو ولت خنج با اعتباری بالغ ‌بر ۳۰ میلیارد تومان دومین طرح در دست اقدام برای توسعه شهرستان خنج است.

تلاش در جهت حفظ و احیای آثارگران سنگ تاریخی شهرستان خنج این ‌میراث با ارزش بجای مانده از گذشتگان اقدامات بعدی ما در جهت شکوفایی و توسعه همه جانبه شهرستان خنج است.

دکترحسین زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دراین گفتگو موضوع عمران و انرژی را از برنامه‌های مهم خود عنوان کرد و گفت: در صنعت انرژی ما نگاه ویژه‌ای به خنج داریم.

و تاکنون اقداماتی در قالب خبرهای خوش انرژی پیگیری کرده ایم که تاحال در حوزه شهرستان خنج سابقه نداشته است.
کلنگ‌زنی وعقد قرارداد مگاپروژه نفتی بزودی نهایی می شودکه منطقه را از لحاظ انرژی تکان خواهد خورد و باعث اشتغال‌زایی منطقه خواهد شد.

این پروژه عظیم با سرمایه‌ای بالغ بر ۱۳۰ میلیون یورو ابجاد می گردد و حداقل برای ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر را بصورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

ایستگاه ۱۳۲ کیلو ولت نیزبااعتباری بالغ‌بر ۳۰ میلیارد تومان پیگیری هستیم.

 

منبع : خنج نیوز