شهرستان اوز آماده برگزاری انتخابات

شاکر شیخ عبدلی: فرماندار شهرستان اوز گفت: ستاد انتخابات شهرستان آماده برگزاری یک انتخابات سالم وبا نشاط می باشد .

علی اصغر علی پور افزود در این دوره از انتخابات ۲۰ شعبه آراء مردم را اخذ می کنند ، وی با اشاره به اینکه ۶ شعبه در مرکز شهرستان و۱۴ شعبه در روستاها مستقر هستند ، گفت: ۱۹ شعبه ثابت و یک شعبه سیار هستند. رئیس هیات اجرائی انتخابات شهرستان اوز انتخابات را مظهر مردم سالاری ذکر کرد واظهار داشت انتظار است مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی مشارکت فعال داشته باشند . بالاترین مقام سیاسی و اجرائی شهرستان اوز درپایان گفت در دوره قبل این شهرستان دارای ۲۴ شعبه اخذ رای بود که به دلیل مشکلات ،  کمبود عوامل اجرائی و نیروی انسانی وبیماری کرونا ، هیات اجرائی نسبت به تعدیل اقدام تا انتخابات به شکل بهتری صورت پذیرد ،