جلسه شورای ترافیک شهرستان اوز برگزار شد

یک شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱، جلسه شورای ترافیک شهرستان اوز به ریاست محمد محمدی ،فرماندار و اعضای جلسه باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی، حمل ونقل جاده ای و ساماندهی سرویس مدارس وهمچنین ارائه راهکارهای لازم و اجرائی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اوز، محمد محمدی، فرماندارشهرستان در این جلسه گفت : دستگاههای متولی بویژه شهرداری ها واداره راهداری و حمل ونقل جاده ای می بایست باهمکاری وهماهنگی سایر دستگاه ها ،اهتمام جدی در راستای حل مسائل ومشکلات ترافیکی شهرستان داشته باشند.
وی در ادامه افزود : حفاظت از جان شهروندان بزرگترین تکلیف ماست وشناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان و به حداقل رساندن آسیب ها باید با اولویت در دستور کار تمام اعضاء باشد.