صعود کوهنوردان فیشور و محلچه به قله ی ۱۰۶۴ متری اعماج

جمعه ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ هيأت کوهنوردی فیشور و محلچه ،به سرپرستی محمود شکری و سمیه امینی ،جهت تخمین ارتفاع و‌نصب تابلو قله اعماج(بام فیشور) عازم قله شدند.
ارتفاع تخمین زده شده با دستگاه ۱۰۶۴ متر بود
تعداد ۲۵ نفر آقایان و بانوان در این برنامه شرکت داشتند.
امیدواریم شاهد حضور پرشورتر همشهریهای عزیزمان در گروه کوهنوردی فیشور و محلچه باشیم.