فاطمه بادپا کاندیدای ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی روستای فیشور

عبدالله نامور: پایگاه اطلاع رسانی فیشور در راستای عمل به رسالت و وظایف خود و همچنین ایجاد شور انتخاباتی و آشنایی هر چه بیشتر همشهریان عزیز با کاندیداهای ششمین دوره انتخابات روستای فیشور این امکان را ایجاد نموده تا هر کدام از نامزدها به معرفی خود پرداخته و با تبیین اهداف و برنامه های خود زمینه انتخاب اصلح را برای همشهریان فراهم نمایند.

فاطمه بادپا کاندیدای ششمین دوره ی انتخابات شورای اسلامی روستای فیشور

فاطمه بادپا فرزند جهانگیر متولد1362، دارای مدرک دیپلم علوم انسانی

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد

 

*معاونت اجرایی مرکز نیکوکاری مهر فیشور و محلچه

*آموزگار برگزیده طرح با من بخوان در تهران

*نماینده سفیر سلامت در خانه بهداشت

*دبیر قصه گویی و نقاشی در کتابخانه

*همکاری با خانه فرهنگ

*زیر نظر دبیرخانه فرمانداری فعالیت دارم.

*مدیریت مهد قرآن به مدت ۴سال

*دبیر هنر مدرسه غیر انتفاعی خرد به مدت ۲سال

*برگزاری تئاتر ونمایش ۲دوره

*عضو انجمن فعال در مدارس طی ۲سال

و در پایان چنانچه رأی نیاورم هم به کار و فعالیت و خدمت به مردم ادامه می دهم.