فرماندار شهرستان اوز: با توجه به صبغه ی فرهنگی و تاریخی مردم فیشور انتظار می رود در انتخابات حضور پرشور داشته باشند

جمعه چهارم اسفندماه 1402 فرماندار شهرستان اوز با حضور در مسجد جامع فیشور، قبل از شروع خطبه ها طی سخنانی ضمن بر شمردن برکات انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد تنها انقلابی که بعد از پیروزی، نوع حکومت را به رأی گذاشت انقلاب اسلامی ایران بود.

جمعه چهارم اسفندماه 1402 فرماندار شهرستان اوز با حضور در مسجد جامع فیشور، قبل از شروع خطبه ها طی سخنانی ضمن بر شمردن برکات انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد تنها انقلابی که بعد از پیروزی، نوع حکومت را به رأی گذاشت انقلاب اسلامی ایران بود.

محمد محمدی با اشاره به اینکه از اول انقلاب تا کنون حدود 40 انتخابات برگزار شده است افزود همه ی افتخارات به دست آمده در طول این مدت با اتکاء به قدرت خداوند متعال و و حضور پررنگ مردم بوده است. فرماندار شهرستان اوز گفت، فیشور نقطه ی پرجمعیت بعد از مرکز شهرستان می باشد