کسب مقام اول توسط باشگاه دایموند کویت در رشته کونگ فو با مشارکت رزمیکاران فیشور

جمعه سوم تيرماه ١٤٠١ مسابقات کونگ فو در كشور کویت به ميزباني اتحاد کونگ فو کویت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبری فيشور در اين مسابقات كه هر ساله برای دیده شدن بازیکنها و انتخاب آنها برای مسابقات جهانی برگزار می شود بیش از ١٠٠ بازیکن از باشگاهای مختلف کویت از جمله باشگاه دايموند كه بازيكنان فيشوری نيز عضو آن هستند شركت نمودند.

باشگاه دايموند به مربیگری وحيد رحيمی توانست مقام اول تیمی را کسب نمايد.

اديب رحيمی از فيشور مقام اول در وزن  ۸۵ كيلوگرم

علی رحيمی از فیشور مقام دوم وزن آزاد ۹۵ کیلو

محمد قلی پور از فيشور مقام اول در وزن ٦٥ كيلوگرم

ياسر آفتابی مقام اول از بیدشهر در وزن ۷۰ کیلوگرم