مدرسه فوتبال فیشور در فستیوال مدارس فوتبال جنوب استان شرکت کرد

فستيوال مدارس فوتبال جنوب استان فارس، پنجشنبه و جمعه ٢٧ و ٢٨ آبان ماه ١٤٠٠ به ميزباني تيم شهيد چمران لار برگزار شد. در  این فستیوال  مدارس فوتبال شهید چمران لار، فیشور، نفت اوز، شمس اوز، شاهین عمادشهر، امید قیصریه لار، گراش جوان و آسیا شیراز حضور داشتند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پشور اين مسابقات در رده هاي سني زير ١١، ١٢ و ١٣ سال برگزار گرديده و مدرسه فوتبال فيشور در هر سه رده شركت نموده است.مدرسه فوتبال فيشور در پايان اين مسابقات نتايج زير را به دست آورد.

در رده زير ١١ سال دو برد و سه باخت، زير ١٢ سال دو مساوي و دو باخت، زير ١٣ سال دو مساوي و يك باخت