مدرسه فوتبال فیشور در دو رده سنی در جشنواره استعدادیابی شهر جهرم شرکت کرد

پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ جشنواره استعداديابي شهر جهرم با حضور ۶ مدرسه فوتبال برگزار شد. مدرسه فوتبال فیشور به همراه مدرسه فوتبال پویا حافظ جهرم، کهن داراب گرد داراب، غدیر فسا، پدیده دارب گرد داراب، سرباز کازرون در این جشنواره حضور داشتند. ابتدا از فوتبال آموزان تست سرعت گرفته شد و هر رده ۳ بازی انجام دادند. اسامی بازیکنان مدرسه فوتبال فیشور:

رده زیر ۱۲ سال:۱- شاهین حسین نیا  ۲-محمدشجاعی ۳-یاسر رحیمی ۴-اویس انصاری ۵- عدنان فریدونی ۶- احمدسلیمانی ۷- مهیارغفاری

رده زیر ۱۳ سال: ۱- محمد خانه باز ۲- پارسا حسن پور ۳- محمد شریف انصاری ۴- آروین آگاه ۵- محمدحسین سلیمانی ۶- محمد صدیق  ۷-محمدرسول بنی زمان ۸- احمد صحرانورد ۹- کسری زمانپور ۱۰- سام راد عبدی ۱۱- محمد کوهگرد