معرفی اساتید برتر مدارس علوم دینی اهل سنت فارس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسلامی، مراسم تجلیل از مدرسین برتر مدارس علوم دینی اهل سنت فارس سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 در دفتر مرکز اسلامی فارس در لار برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسلامی، مراسم تجلیل از مدرسین برتر مدارس علوم دینی اهل سنت فارس سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 در دفتر مرکز اسلامی فارس در لار برگزار شد.

اسامی مدرسین برتر مدارس دینی اهل سنت فارس بدین شرح است:

استاد شیخ هاشم دهقان از مدرسه امام شاطبی لطیفی، استاد شیخ یعقوب سعیدی از مدرسه عالی احمدیه اوز، استاد شیخ حسن طاهری از مدرسه سلمان فارس عماد شهر، خانم فائقه معصومی از مدرسه خدیجه الکبری اوز، خانم کیهان هنرمند از مدرسه ابواسحاق کاریان، خانم فاطمه عاشوری از مدرسه علوم دینی خنج(رشته شریعت)، استاد شیخ اسماعیل کاردوست ازم درسه علوم دینی گله دار، خانم نظیره صدیقی از مدرسه علوم دینی خنج (مقدمات و متوسطه).

همچنین در این مراسم از شیخ سیدمحمدیوسف وخشوری و شیخ سیداحمد یگانه قلاتی به عنوان اساتید فرهیخته مدارس دینی تجلیل شد.