مها جوکار از فیشور به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان دعوت شد

مها جوکار عضو باشگاه استعدادهای درخشان فیشور پس از درخشش در بازیهای منطقه ای و جلب نظر مربیان و کارشناسان مربوطه به اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان ایران دعوت شد.

مها جوکار عضو باشگاه استعدادهای درخشان فیشور پس از درخشش در بازیهای منطقه ای و جلب نظر مربیان و کارشناسان مربوطه به اردوی تیم ملی نوجوانان بانوان ایران دعوت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فیشور، این بازیکن بااستعداد جهت شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی 16 اسفندماه سال جاری عازم تهران شد و پس از شرکت در اردو، عصر یکشنبه 20 اسفندماه در میان استقبال ورزش دوستان به فیشور برگشت. مها جوکار جهت شرکت در مسابقات خارج از کشور منتظر اعلام نظر نهایی مسئولین تیم ملی می باشد.