موافقت هیات وزیران با ارتقاء روستای بیدشهر اوز به شهر

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تبدیل روستای بیدشهر دهستان بیدشهر بخش بیدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر به دستگاه های اجرائی ابلاغ شد.

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تبدیل روستای بیدشهر دهستان بیدشهر بخش بیدشهر شهرستان اوز استان فارس به شهر به دستگاه های اجرائی ابلاغ شد.

به گزارش پسین اوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور تصویب نامه نشست مورخه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ هیات وزیران در خصوص «تبدیل روستای بیدشهر دهستان بیدشهر شهرستان اوز به شهر» طی نامه شماره ۱۷۶۳۸ مورخه ۱۴۰۳/۲/۵ توسط تاریخ روستای هود به عنوان مرکز دهستان بیدشهر تعیین گردید.